Kløjeng      

      af  Johannes Hansen
 

Introduktion

 

 

 

 Kløjeng

 

"Hvad hånden formed er åndens spor"

Udsigt fra Arrild mod Kløjeng

Hvis også fremtidige slægter skal have en chance for at forstå sig selv og det samfund de er en del af, er det af uvurderlig betydning, at der skrives og fortælles historier. Fortællingen og historien om det hver enkelt menneske har gennemlevet er nøglen til at forstå sig selv og sin verden. En verden, der anno 2004, er midt i en rivende udvikling, og hvor det undertiden kan falde svært at finde tiden til at fortælle og få fortalt.

Desto mere glædeligt er det når de ældste blandt os bruger tiden på at nedfælde og fortælle om den tid de har gennemlevet. Dermed fastholdes værdifulde træk fraq et samfund under hastig forvandling. Afviklingen af bl.a. den gamle landbokultur er vidt fremskreden, og fastholdelsen af en svunden tids øjebliksbilleder fra denne livsform er mere vigtig end nogen sinde, hvis vi vil forstå og holde fast i hvor vi kommer fra og af.

Øjebliksbillederne fra Anne & Johanne`s liv og virke i Kløjeng og deres stærke tilknytning til deres hjemegn fremstår med al tydelighed på de følgende sider. Det har været livsbekræftende fra sidelinjen at få lov at opleve det engagement og den interesse, der har båret arbejdet frem.

At de hænder, der har brugt tastaturet foran computerskærmen til at nedfælde erindringerne, også blev brugt til at holde et fast tag i hestenes tømmer under forårsarbejdet i marken, er blot endnu en erindring til os om den hastighed hvormed verden omkring os ændrer sig og former os.

Hermed viderebringes samtidig en varm tak til alle, der har gjort det muligt for "Haise" at fortælle sin historie.

                                                                                                                          Hans Jacob