Far og mors virke på Fælledvej

Far i havremark i ummidelbar nærhed af ejendommen i sommeren 1953 ?Det er meningen at denne side kommer til at indeholde historien og fortællingen om mors og fars virke i Vester Terp Fælled fra  starten i 1953  frem til salget af bedriften.  
D. 2.december 1953 flytter far og mor ind på ejendommen på vester Terp Fælled. Frede Brodersen, Ulstrup hjalp med flytningen, der foregik v.h.a traktor og et par gummivogne. Men allerede i  april havde far taget de første skridt til at få en besætning op at stå. På mors 21-års fødselsdag d. 20.4. 1949 forærede han nemlig mor en jerseykalv. Kalven stod i stalden hos mors forældre indtil stalden på Vester terp Fælled var færdigbygget. 
I løbet af efteråret 1953 havde mor og far haft deres daglige virke på det nye sted. De sov hos bedstemor og bedstefar i koldkåd mens de om dagen tog turen på cykel ud til nybyggeriet. Roekammeret blev brugt som køkken og spisested.

I november 1953 var de første dyr også kommet i den nye stald. Der stod 3 køer og 1 hest i stalden, men der var ikke indlagt hverken strøm eller elektricitet, og far måtte bruge lommelygte når han var i gang med at male i stalden.
Den samlede pris for det 12,5 ha store statshusmandssted var 73.000 kr og den årlige termin det første år lød på 1000,-kr halvårlig ! Prisen for de 12,5 ha jord var 10.000 kr mens bygningerne kostede de sidste 63000,- kr.
Indtægterne var målt med nutidens beløb ikke voldsomme. Således lød den første afregning fra mejeriet på 16,- kr, så det var nødvendigt at supplere den første tids indtægter med lidt ekstra udefra. Sammen med bl.a. hønsehold gav grøfterydning hos kommunen og roehakning hos  landmand Christian Åbling i Drengsted et tilskud til landbruget. Far fortæller, at det godt kunne være forbundet med ekstra arbejde at få hentet lønnen for roehakningen i hus. 
"Kan du ikke lige muge ud for mig, mens jeg henter pengene til dig?" var et af Chr. Åblings svar,da far kom for at hente sin løn.
I sommeren 1959 blev hestene Prins og Fanny skiftet ud med en traktor. Brd. Roost fra Tønder leverede den grå Ferguson, der blev købt for 9000 kroner  incl. en èn-furet Bovlundplov. Prins og fanny var blevet solgt for tilsammen 3000,- mens de sidste 6000 kroner til traktoren blev financeret gennem et lån hos Indkøbsforeningen.
På dette tidspunkt var besætningen vokset til 8 køer plus opdræt samt flere hold grise, der alle blev købt på kontrakt hos grisehandlerne Knud Frisk, Løgumkloster eller Andreas Hansen, Løgumgårde.


I starten af 60èrne købte mor og far 12 ha tillægsjord og der blev nu næsten udelukkende satset på kreaturhold. Svinebesætningen var på vej ud af stalden.
I 1965 køber mor og far deres første bil - en grøn Ford Taunus, og i 1972 må de sidste svinestier vige pladsen for en tredie række af kreaturer i stalden. Besætningen udgør nu 30 malkekøer plus opdræt. Mællken leveres til Mejeriet Esbjerg, hvor den første afregning for en 14-dages periode udgør 19000 kroner. På mindre end 20 år er den månedlige værdi af mælkeleverancen steget fra 16 kroner til 38000 kroner